maig 25, 2016

Activitats Professionals Espai PRO

Espai PRO

(IVAM CADA ALCOI, C/ Rigoberto Albors, 8 – 03801 Alcoi)

 

El servei FacilitaPRO, oferit per les fires COFAE amb el patrocini de l’INAEM-Ministeri de Cultura, forma part d’un projecte de suport als professionals que es troben en les diferents fires, per tal que l’estada i contactes de treball guanyen en operativitat.

A la Mostra de Teatre d’Alcoi 2021, aquest servei el desplegarà Jesús Mascarós, persona àmpliament coneixedora de l’escena valenciana i espanyola, gestor de companyia i col·laborador en l’organització de festivals.

El punt de trobada amb l’agent FacilitaPRO és l’oficina d’acreditacions (edifici IVAM-CADA), en horari de matí i, puntualment, als espais teatrals on hi ha les representacions.

Jesús Mascarós

El servicio FacilitaPRO, que ofrecen las ferias COFAE con el patrocinio del INAEM-Ministerio de Cultura, forma parte de un proyecto de apoyo a los profesionales que se encuentran en las diferentes ferias, para que su estancia y contactos de trabajo ganen en operatividad.

En la Mostra de Teatre de Alcoi 2021, este servicio lo llevará a cabo Jesús Mascarós, amplio conocedor de la escena valenciana y española, gestor de compañía y colaborador en la organización de festivales.

El punto de encuentro con el agente FacilitaPRO es la oficina de acreditaciones (edificio IVAM-CADA), en horario de mañanas y, puntualmente, en los espacios teatrales donde se harán las representaciones.


Dimarts 25

13.30 h – Sala Tallers CADA (Duració 55’)

Micro-Taller de gestió de propostes per a programadors/ores del Circuit Cultural Valencià


Dimarts 25

13.45 h – Saló IVAM-CADA (Duració 30’)

Presentació del Mapa Teatral del País Valencià


Dimarts 25

16.15 h – Saló IVAM-CADA (Duració 80’)

Assemblea de la Xarxa Alcover de Teatres.


Dimecres 26

13.30 h- Saló IVAM-CADA (Duració 35’)

Institut Valencià de Cultura: Presentació Balanç del Circuit Cultural Valencià 2020


Dimecres 26

14.10 h – Saló IVAM-CADA (Duració 20’)

Presentació AVETID: “Arts de Carrer valencianes 2021-2022”


Dijous 27

12.45 h – Sala Tallers CADA (Duració 90’)

Taller COFAE: “Sobre el valor de la marca, ¿Para qué sirve una marca cultural?”


Dijous 27

13,55 h – Saló IVAM-CADA (Duració 30’)

Presentació publicació aniversari “Bambalina, 40 Anys”