Presentació del cartell de la XXVII MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI 2017

El cartell de la Mostra, la imatge de la Mostra, és el senyal visible de que ja està en marxa cada edició a sis mesos vista. Fa pocs dies hem tancat la recepció de propostes, amb més de tres-cents espectacles i muntatges que volen participar en la Fira d’Arts Escèniques valenciana, la Mostra d’Alcoi.

El procés de triar quines d’elles, de quins formarts, de quines procedències i per a quins públics, tan professionals com espectadors d’Alcoi i comarca, configuraran la graella de programació, s’enceta ara formalment, tot i que durant tot l’any la Mostra coneix i busca propostes, novetats i idees per incorporar-les si es veu com a positiu.

L’elecció de l’autoria del cartell, a partir del qual es construirà tota la imatge gràfica, atén a la varietat d’estils i de creadors. La col·lecció ja és important, ara en tenim 27, tantes com edicions, i els darrers anys, si feu memòria, Assad Kassab, Jordi Vila, Núria Fuster i, ara, novament un alcoià però, a més, gent de teatre. La imatge de la Mostra ix des del cor mateix de la professió. Perquè Pep Sellés, és actor i dissenyador alhora. El seu currículum està a la vista.

Curiosament, en aquest cas no es tracta d’un actor que fa “altres coses”, sinó d’un dissenyador que s’ha posat a ple rendiment a dalt de l’escenari: amb La Dependent, amb Tirisiti, amb televisió, amb tot un seguit de projectes i registres de treball tan variats com pugam imaginar.

Els seus dissenys són ben reconeixibles. Té un estil propi. Tenim un cartell per a la Mostra fresc, atractiu i molt teatral. Què més podem demanar?

Fa només 48 hores, a l’Assemblea de la Red Espanyola de Teatres Públics, Circuits i Festivals, reunida a Madrid, vam poder fer un tast, amb èxit, de la resposta al cartell que hui presentem oficialment.

Gràcies Pep. Hem arrancat amb bon peu la Mostra 2017.

 

Texto en castellano:

El cartel de la Mostra es la señal visible de que ya está en marcha cada edición a seis meses vista. Hace pocos días hemos cerrado la recepción de propuestas, con más de trescientos espectáculos y montajes que quieren participar en la Feria de Artes Escénicas valenciana, la Mostra de Alcoi.

El proceso de elegir cuáles de ellas, de qué formatos, de qué procedencias y para qué públicos, tanto profesionales como espectadores de Alcoi y comarca, configurarán la parrilla de programación, se inicia ahora formalmente, aunque durante todo el año la Mostra conoce y busca propuestas, novedades e ideas para incorporarlas si las ve positivas.

La elección de la autoría del cartel, a partir del cual se construirá toda la imagen gráfica, atiende a la variedad de estilos y de creadores. La colección ya es importante, ahora tenemos 27, tantas como ediciones, y en los últimos años, haciendo memoria, Assad Kassab, Jordi Vila, Nuria Fuster y, ahora, nuevamente un alcoyano pero, además, gente de teatro. La imagen de la Mostra sale desde el corazón mismo de la profesión. Porque Pep Sellés es, a la vez, actor y diseñador. Su currículum está a la vista.

Curiosamente, en este caso no se trata de un actor que hace “otras cosas”, sino de un diseñador que se ha puesto a pleno rendimiento en el escenario: con La Dependent, con Tirisiti, con la televisión, con toda una serie de proyectos y registros de trabajo tan variados como podamos imaginar.

Sus diseños son bien reconocibles. Tiene un estilo propio. Tenemos un cartel para la Mostra fresco, atractivo y muy teatral. ¿Qué más podemos pedir?

Hace sólo 48 horas, en la Asamblea de la Red Española de Teatros Públicos, Circuitos y Festivales, reunida en Madrid, pudimos hacer una cata, con éxito, de la respuesta al cartel que hoy presentamos oficialmente. Gracias Pep. Hemos arrancado con buen pie la Mostra 2017.

XXVII Mostra de Teatre d'Alcoi

 

Video roda de premsa: https://www.facebook.com/alcoiajuntament/videos/1648972268462284/