Publicades les bases de la 45a edició del Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi

L’Ajuntament d’Alcoi convoca la 45 edició del Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi per a autors i autores d’obres dramàtiques originals, inèdites i no estrenades escrites en valencià o qualsevol altra varietat de la llengua catalana.

L’obra guanyadora està dotada amb un premi de HUIT MIL EUROS (8.000 €) bruts, per a l’autor o autora. D’aquesta quantitat se’n descomptarà el percentatge legal per l’IRPF.

L’Ajuntament propiciarà l’edició del text premiat, mitjançant una editorial que dispose d’una col·lecció de textos teatrals. L’Ajuntament no haurà d’abonar els drets d’autor en aquesta primera edició.

En cas d’estrena per part d’una producció professional, privada o institucional, l’Ajuntament li oferirà suport, a través de la Direcció Artística de la Mostra de Teatre, i oferirà la possibilitat a la productora de formar part de la programació de la XXX Mostra de Teatre d’Alcoi – Fira d’Arts Escèniques Comunitat Valenciana 2020, amb les mateixes condicions i requisits d’organització general que per a la resta de la programació.

En qualsevol cas, tant pel que fa a l’edició com d’exhibició escènica, i per a la futura comunicació i difusió del text premiat, incloent-hi possibles versions en altres idiomes, l’autor es compromet a fer figurar la llegenda XLV Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi-2019 al material imprès o publicitari.

DESCARREGAR BASES