octubre 4, 2017

Presentació de propostes Mostra 2018

El termini de presentació de propostes ha finalitzat / El plazo de presentación de propuestas ha finalizado

 

Termini de presentació de propostes d’espectacles: Del 5 d’octubre al 30 de novembre de 2017

 • Convocatòria oberta exclusivament a companyies professionals. S’hi admeten tots els gèneres i formats escènics.
 • Tenen preferència als estrenats a llarg del segon semestre de 2017 o les estrenes previstes per a 2018, que no hagen fet o tinguen gira tancada pel Circuit Valencià de Cultura ni estiguen programats en festivals valencians abans de la Mostra.
 • Es prioritzen els projectes d’estrena absoluta o, també, d’altres procedències territorials per a l’estrena en l’àmbit valencià.
 • Es valora especialment la disponibilitat de calendari, d’idiomes diferents, l’ajustament del catxet i de la fitxa tècnica, així com la viabilitat del format per a la disponibilitat de la fira.
 • La programació contemplarà un 50 % d’espectacles valencians com a mínim i la resta d’altres territoris, amb algun internacional afegit i una graella d’uns 25 muntatges.
 • La programació es farà pública als inicis de març de 2018, després de confirmar-se directament a les companyies escollides durant el període de selecció.

Plazo de presentación de propuestas de espectáculos: Del 5 de octubre al 30 de noviembre de 2017

 • Convocatoria abierta exclusivamente a compañías profesionales. Se admiten todos los géneros y formatos escénicos.
 • Tienen preferencia los estrenados a lo largo del segundo trimestre de 2017 o los estrenos previstos para 2018, que no hayan efectuado o tengan gira cerrada por el Circuit Valencià de Cultura ni estén programados en festivales valencianos antes de la Mostra.
 • Se priorizan los proyectos de estreno absoluto o, también, los que ofrezcan su estreno en el ámbito valenciano.
 • Se valora especialmente la disponibilidad de calendario, de idiomas diferentes, el ajuste de caché y de la ficha técnica, así como la viabilidad del formato para las disponibilidades de la feria.
 • La programación contemplará un mínimo del 50 % de espectáculos valencianos y el resto será de otras procedencias, incluyendo alguno internacional, hasta completar una parrilla de unos 25 montajes.
 •  La programación se publicará a principios de marzo de 2018, tras confirmarse directamente a las compañías escogidas durante el período de selección.