febrer 2, 2024

Presentació de propostes artístiques 2024

Obrim el termini per a la presentació de propostes artístiques per a la XXXIII Mostra de Teatre d’Alcoi, Fira d’Arts Escèniques Comunitat Valenciana, que està prevista del 21 al 25 d’octubre de 2024.

Poden enviar-se al correu mostrateatre@alcoi.org fins l’1 de març de 2024

Informació mínima requerida:

Un fitxer o dossier PDF (màxim 5 Mb) que incloga:

– Titol de l’espectacle

– Companyia o productora

– Dossier amb fitxa artística i fitxa tècnica, sinopsi, durada, detall de format, idiomes, sala o carrer…

– Data i lloc d’estrena i funcions previstes en 2024.

– Proposta de caixet orientativa

– Contacte de distribució

– Contacte tècnic

Ens interessen tots els gèneres, formats i procedències però, especialment, els espectacles d’estrena prevista en 2024

Per a les estrenes que no disposen encara de fitxa tècnica, demanem una previsió aproximada, per tal de valorar la viabilitat de la cobertura i l’espai escènic on podria ubicar-se.

Els dubtes o consultes els podrem atendre mitjançant la mateixa adreça de correu.


Abrimos plazo para la pesentación de propuestas artísticas para la XXXIII Mostra de Teatre d’Alcoi, Fira d’Arts Escèniques Comunitat Valenciana, que se realizará del 21al 25 de octubre de 2024

Pueden enviarse al correo mostrateatre@alcoi.org, hasta el 1 de marzo de 2024

Información mínima requerida:

Archivo o dossier PDF (máximo 5 Mb) que incluya:

– Título del espectáculo

– Compañía o productora

– Dosier con ficha artística, ficha técnica, sinopsis, duración, detalle de formato y género, idiomas disponibles, preferencia de sala o calle…

– Fecha y lugar de estreno, así como gira realizada y prevista en 2022-2023

– Propuesta de caché orientativa

– Contacto de distribución

– Contacto técnico

Nos interesan todos los géneros, formatos y procedencias pero, especialmente, los espectáculos con estreno previsto en 2024.

Referido a los estrenos que no dispongan todavía de ficha técnica, pedimos una previsión aproximada, para valorar la viabilidad de su cobertura y el espacio escénico donde podría ubicarse.

Las posibles consultas o dudas las podremos atender a través de la misma dirección de correo.