L’IVC presenta l’informe del Circuit Cultural Valencià en la Mostra de Teatre d’Alcoi

El secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona, i el director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, han assistit a la presentació de l’informe del Circuit Cultural Valencià, que ha tingut lloc en la XXVII Mostra de Teatre d’Alcoi.

L’objectiu del Circuit Cultural Valencià és coordinar criteris i polítiques d’actuació i sumar recursos econòmics de les administracions per ser més eficaços i aconseguir millors resultats en l’àmbit cultural, donant suport a les programacions estables municipals d’arts escèniques, audiovisuals i música finançant una part de la contractació.

L’actual Circuit Cultural Valencià es va crear el 2 de maig de 2016 en Assemblea de Programadors realitzada a Alzira partint del Circuit CulturArts, que tenia 46 ciutats adscrites i que era hereu del Circuit Teatral Valencià.

Albert Girona ha destacat l'”interés de les ciutats valencianes per aquest projecte, mostra d’això és l’increment experimentat en un breu espai de temps de les 46 poblacions inicials que formaven part del Circuit al maig de 2016 a les 65 ciutats que formaven part d’aquest en acabar l’any, quantitat que no ha fet sinó augmentar, ja que en aquest moment ja són 71 les poblacions que formen part del Circuit Cultural Valencià”.

Abel Guarinos ha volgut recordar que “des de l’any 2009 no s’havia presentat un informe d’exhibició escènica d’àmbit autonòmic a Alcoi, les dades que presentem hui ací són un instrument imprescindible per a conéixer la situació de les arts escèniques a la Comunitat Valenciana, una eina que ens mostra la situació actual i ens ajuda a ampliar i millorar la vertebració cultural del país.”

El nombre d’espectadors del Circuit Cultural Valencià ha passat dels 287.000 de l’any 2015 als 341.000 de l’any 2016, un increment de més de 60.000 espectadors.

El nombre de funcions també ha augmentat passant de les 1.276 de 2015 a les 1.561 de l’any 2016, amb un increment de quasi 300 funcions més.

Respecte a la inversió, la inversió total procedent de diferents institucions l’any 2015 va ser de 3.081.999 euros i pel mateix concepte l’any 2016 aquesta quantitat va pujar fins als 4.143.121 euros.

La inversió per part de l’Institut Valencià de Cultura va ser de 441.000 euros l’any 2015, quantitat que va suposar un 14,31% de la inversió total en programació i l’any 2016 aquesta aportació es va incrementar fins als 717.000 euros, quantitat que suposa un 17,30% de la inversió total en programació.