La Mostra de Teatre d’Alcoi, en les Jornades i Assemblea anual de COFAE

La Mostra de Teatre d’Alcoi ha tingut participació activa a les Jornades de Treball, la reunió prèvia de la Junta Directiva i l’Assemblea General anual de les fires de tot l’Estat, associades des de 2006 en la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español, que s’han realitzat al Circo Price de Madrid els dies 27 al 29 de novembre.

La coordinació i l’intercanvi d’experiències entre els equips responsables de la gerència y programació d’aquests importants punts de trobada i renovació permanent del sector cultural, com són les fires, s’identifiquen com una de les eines més efectives per a l’èxit i el creixement del teatre, la dansa i el circ, de tots els formats i de totes les procedències, tal com es reflecteix, any rere any, en les programacions i les xifres de balanç, així com, especialment, en els estudis d’impacte i aprofundiment que realitza COFAE i son molt ben rebuts tant per les instititucions, com pels agents actius en la creació, la producció i l’exhibició.

Tota l’actualitat, previsió de calendari i documentació de COFAE es pot trobar al web www.cofae.net o descarregant l’APP de COFAE.

Texto en castellano

Junta directiva de la COFAE

<h2 id="castellano">Texto en castellano</h2>

La Mostra de Teatre d’Alcoi, en las Jornadas y Asamblea anual de COFAE

La Mostra de Teatre de Alcoi ha participado activamente en las Jornadas de Trabajo, en la reunión previa de la Junta Directiva y en la Asamblea General anual de las ferias de todo el Estado, asociadas desde 2006 en la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español, que han tenido lugar en el Circo Price de Madrid los días 27 al 29 de noviembre.

La coordinación y el intercambio de experiencias entre los equipos responsables de la gerencia y programación de estos importantes puntos de encuentro y renovación permanente del sector cultural que son las ferias, se reconocen como uno de los instrumentos más efectivos para el éxito y el crecimiento del teatro, la danza y el circo, de todos los formatos y todas las procedencias, tal como se refleja, año tras año, en las programaciones y las cifras de balance, así como, especialmente, en los estudios de impacto y profundización que realiza COFAE y son muy bien recibidos tanto por las instituciones, como por los agentes activos en la creación, la producción y la exhibición.

Toda la actualidad, previsión de calendario y documentación de COFAE, puede consultarse en la web www.cofae.net, o descargando la APP de COFAE.

Assemblea i tallers de coordinació