Obert el termini d’inscripcions de la 28 Mostra de Teatre

La Mostra de Teatre d’Alcoi, fira professional d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana, arriba a la 28 edició amb plena vigència dels objectius de col·laboració entre el sector escènic públic/privat i les administracions, amb l’exhibició i oferta de novetats de temporada de tots els gèneres i formats. La seua programació, dissenyada per atendre complementàriament les necessitats de gestors , educadors, programadors, creadors, autors, crítics, distribuïdors… vol satisfer també les expectatives del públic. Components tots imprescindibles per a l’avaluació de les proostes i les produccions, núcli de la utilitat i viabilitat mateixa de la Mostra.

 

Entre les activitats paral·leles, oferim fórums de treball sectorial, reunions de comussions i circuits per als agents professional, o espais d’intercanvi d’experiències. S’han programat 23 companyies, de set procedències diferents. Aquesta suma d’interessos és el que pertoca a la trobada escènica anual de la fira valenciana i, per això també, al llarg de l’any mantenim contactes i participem en diferents xarxes i circuits d’àmbit estatal o interautonomic.


La Mostra de Teatre d’Alcoi, feria profesional de Artes Escénicas de la Comunitat Valenciana, alcanza la 28 edición con plena vigencia de sus objetivos de colaboración entre el sector escénico público/privado y las administraciones, con la exhibición y oferta de novedades de temporada de todo género y formato. Su programación, diseñada para atender complementariamente las necesidades de gestores, educadores, programadores, creadores, autores, críticos, distribuidores… quiere también satisfacer las expectativas del público. Componentes todos imprescindibles para la evaluación de las propuestas y producciones, núcleo de la utilidad y viabilidad misma de la Mostra.

Un año más se mantiene la consolidada sección –La Mostra més jove/La Mostra más joven- reforzada y diferenciada, que está concebida para captar más aún la atención del público infantil y juvenil. Las funciones previstas incluyen espectáculos familiares y concertados para todos los niveles educativos, tanto de calle como de sala. Atendemos especialmente los autores y montajes de actualidad por el interés que despiertan sus giras, por la conexión con la literatura o con las nuevas tendencias, tanto en teatro como en danza, estrenos o renovadas versiones.

Entre las actividades paralelas, ofrecemos foros de trabajo sectorial, reuniones de comisiones y circuitos para agentes profesionales, o espacios de intercambio de experiencias. Se han programado 23 compañías de hasta siete comunidades autónomas. Esta suma de intereses es la que corresponde al encuentro anual de la feria valenciana y, por ello mismo, a lo largo del año mantenemos contactos y participamos en diferentes redes y circuitos de ámbito estatal o interautonómico.