Benvingudes i benvinguts a la Mostra

La Mostra 2022 l’hem plantejada, amb més força que mai, com de recuperació que necessita el sector i, per això, ofereix la programació més extensa fins ara, amb cinc dies intensos i una pre-Mostra de cap de setmana. Són 29 companyies i 32 funcions, amb espectacles de tots els formats, de tots els gèneres i per a tots els sectors de públic. Comptem, com objectiu declarat, amb una meitat de propostes valencianes i hem pogut afegir l’altra meitat de huit territoris autonòmics diferents, de manera que també és la més variada des de l’inici. Certament, seguir la programació completa, que està ajustada per fer-ho possible, suposarà per als professionals que ens acompanyaran un esforç que hem d’agrair, tant des de l’organització, com de les companyies que ací vénen a mostrar els últims treballs.

Enguany també ha estat de rècord quant a propostes recollides, amb una xifra de més de set-centes i una tipologia variadíssima. Teatre de text, musical, circ, dansa, titelles, carrer, familiar, drama i comèdia, actualitzacions de clàssics, conflictes identitaris o socials… de tot trobarem aquesta setmana de la Mostra i, n’estem segurs, les agendes de programació de moltes sales recolliran, durant la temporada pròxima, títols que s’hauran vist a Alcoi, tant d’estrenes com si venien d’un rodatge d’exhibició prèvia que els donava més seguretat per afrontar el repte d’una fira professional, on tant s’hi juguen.

A tot això afegim un ventall d’activitats – presentacions, tallers, encontres – organitzades amb el suport o la iniciativa d’institucions o entitats, esperades en una convocatòria on, per definició, cal trobar moments d’intercanvi d’experiències i noves idees. Si afegim que la Mostra està oberta al públic, arrodonim la fórmula que, any rere any, ens ha portat fins on estem, amb el suport de les institucions col·laboradores i la co-organització, actualment més ferma que mai, entre l’Ajuntament d’Alcoi i l’Institut Valencià de Cultura. Són les nostres eines i encarem el futur amb un optimisme necessari com a motor per apujar, en allò possible, el nivell d’autoexigència.

JuanVi (Mostra 2004) en un acte de suport al Circuit Teatral Valencià.
JuanVi (Mostra 2004) en un acte de suport al Circuit Teatral Valencià.

No vull acabar aquest breu prefaci sense fer esment a la dolorosa pèrdua que hem sofert fa pocs dies el món del teatre i la Cultura, amb el sobtat traspàs de Juan Vicente Martínez Luciano, el nostre JuanVi, a qui tant li hem de reconèixer el Circuit Cultural Valencià i la Mostra, per suposat, amb la seua defensa, també des d’Alcoi i, significativament, com a càrrec institucional amb un alt cost personal, en favor de la llibertat creativa front a la intolerància i la miopia que, en alguns moments, han fet i desfet al nostre país. Des del primer moment, fa més de tres dècades, ens ha regalat un inestimable suport com a productor, investigador, divulgador i gestor del més alt nivell, tant en l’esfera privada com des de la pública, que han resultat ser cabdals per al creixement de l’escena a casa nostra. Deixem, entre moltes, una pinzellada significativa: la producció i estrena en 2005, amb un teixit de complicitats que ara ens semblen miraculoses, d’un text premiat amb el Ciutat d’Alcoi que, al capdavall, ha recorregut diferents continents. Creiem de justícia deixar-ne constància en el moment d’obrir, un any més, la porta als escenaris i els carrers de la ciutat.

Que tinguem totes i tots una bona Mostra i ens seguim convocant, durant molts anys, per treballar i gaudir de la Cultura i fem una pinya per acostar-nos, decididament, als objectius comuns.

Miquel Santamaria
Director de la Mostra de Teatre d’Alcoi


Texto en castellano:

La Mostra 2022 se plantea con mayor impulso que nunca para ser la de recuperación que necesita el sector y, por esto mismo, ofrece la programación más extensa hasta el momento, con cinco intensos días y una pre-Mostra de fin de semana. Son 29 compañías y 32 funciones, con espectáculos de todo formato, de todo género y para todos los sectores de público. Contamos, como objetivo declarado, con una mitad de propuestas valencianas y hemos podido añadir en la otra mitad hasta ocho territorios autonómicos, de modo que también es la más variada desde los inicios de esta feria. Ciertamente, seguir la programación completa, que está ajustada para hacerlo posible, supondrá para los profesionales que nos acompañaran un esfuerzo añadido que agradecemos, tanto desde la organización, como de las compañías que aquí vienen a mostrar sus últimos trabajos.

Este año también ha sido de récord en cuanto a propuestas recibidas, con una cifra de más de setecientas y una tipología muy diversa. Teatro de texto, musical, circo, danza, títeres, calle, familiar, drama y comedia, actualizaciones de clásicos, conflictos identitarios o sociales… de todo podremos encontrar en la semana de la Mostra y, a buen seguro, las agendas de programación de muchas salas recogerán en la temporada próxima, títulos que se habrán visto en Alcoi, tanto si lo fueron como estreno o si venían de un rodaje previo que les daba seguridad para afrontar el reto de una feria profesional, donde tanto arriesgan.

A esto añadimos un abanico de actividades – presentaciones, talleres, encuentros – organizadas con el apoyo o la iniciativa de instituciones o entidades, muy apreciadas en una convocatoria en la cual, por definición, se ha de contar con momentos de intercambio de experiencias y de nuevas ideas. Si decimos que la Mostra está abierta al público, redondeamos la fórmula que, año tras año, nos ha traído hasta aquí, con el apoyo de las instituciones colaboradoras y la coorganización, más firme que nunca, entre el Ayuntamiento de Alcoi y el Institut Valencià de Cultura. Son nuestras herramientas y afrontamos el futuro con un optimismo necesario como motor para subir, en lo posible, el nivel de autoexigencia.

No quiero acabar este breve prefacio sin mencionar la dolorosa pérdida que hemos sufrido hace pocos días el mundo del teatro y la Cultura, con el repentino fallecimiento de Juan Vicente Martínez Luciano, nuestro JuanVi, a quien tanto reconocimiento deben el Circuit Cultural Valencià y la Mostra, por supuesto, con su defensa, también desde Alcoi y, significativamente, como cargo institucional y con un alto coste personal, en favor de la libertad creativa frente a la intolerancia y la miopía que, en algunos momentos, ha hecho de su capa un sayo en nuestro país. Desde el minuto cero, hace más de tres décadas, nos ha regalado un apoyo inestimable como productor, investigador, divulgador y gestor del más alto nivel, tanto en la esfera privada como desde la pública, que han resultado ser cruciales para el crecimiento de la escena en nuestro entorno. Citemos, entre muchas, una pincelada significativa: la producción y estreno en 2005, con un tejido de complicidades que ahora nos parecen milagrosas, de un texto premiado con el Ciutat d’Alcoi y que, como resultado, ha recorrido diferentes continentes. Creemos un acto de justicia dejar aquí constancia en el momento de abrir las puertas, un año más, de los escenarios y las calles de la ciudad.

Que todas y todos tengamos una buena Mostra y nos sigamos convocando muchos años para trabajar y disfrutar de la Cultura, en una unión que nos acerque, decididamente, a los objetivos comunes.