Presentació de propostes artístiques per a la Mostra de Teatre d’Alcoi 2023

Obrim el termini per a la presentació de propostes artístiques professionals per a la XXXII Mostra de Teatre d’Alcoi, Fira d’Arts Escèniques Comunitat Valenciana, que està prevista del 24 al 28 d’octubre de 2023

Poden enviar-se al correu mostrateatre@alcoi.org fins el 15 de desembre de 2022

Informació mínima requerida (fitxer o dossier PDF màxim 5 Mb)

 • Espectacle
 • Companyia
 • Dossier amb fitxa artística i fitxa tècnica, sinopsi, durada, detall de format, idiomes, sala o carrer…
 • Data i lloc d’estrena i gira prevista en 2022-2023.
 • Proposta de caixet
 • Contacte de distribució
 • Contacte tècnic

Ens interessen tots els gèneres, formats i procedències però, especialment, els espectacles d’estrena prevista en 2023

Per a les estrenes que no disposen encara de fitxa tècnica, demanem una previsió aproximada, per tal de fer una primera valoració sobre la viabilitat de la cobertura i també de l’espai escènic on podria ubicar-se.

Els dubtes o consultes els podrem atendre mitjançant la mateixa adreça de correu.

Moltes gràcies per la vostra atenció i interès.

La Direcció de la Mostra.


Presentación de propuestas artísticas para la Mostra de Teatre de Alcoi 2023

Abrimos plazo para la pesentación de propuestas artísticas profesionales para la XXXII Mostra de Teatre d’Alcoi, Fira d’Arts Escèniques Comunitat Valenciana, que se realizará del 24 al 28 de octubre de 2023

Pueden enviarse al correo mostrateatre@alcoi.org, hasta el 15 de diciembre de 2022

Información mínima requerida (archivo o dossier PDF máximo 5 Mb)

 • Título del espectáculo
 • Compañía o productora
 • Dossier con ficha artística, ficha técnica, sinopsis, duración, detalle de formato y género, idiomas disponibles, preferencia de sala o calle…
 • Fecha y lugar de estreno, así como gira realizada y prevista en 2022-2023
 • Propuesta de caché
 • Contacto de distribución
 • Contacto técnico

Nos interesan todos los géneros, formatos y procedencias pero, especialmente, los espectáculos con estreno previsto en 2023.

Referido a los estrenos que no dispongan todavía de ficha técnica, pedimos una previsión aproximada, para valorar inicialmente la viabilidad de su cobertura y también del espacio escénico donde podría ubicarse.

Las posibles consultas o dudas las podremos atender a través de la misma dirección de correo.

Muchas gracias por vuestra atención e interés.

La Dirección de la Mostra